Avfallsbeholdere

Søppelkasser og avfallsbeholdere er viktige innslag i bymiljøet for at det skal være rent og trivelig. Beholderne må være robuste og lette å tømme. Vi oppfordrer til kildesortering, men i noen tilfeller lar det seg vanskelig gjennomføre.