Beplantning

Bymøbler som blomsterholdere benker etc. kan med fordel erstatte andre stoppere.

Å benytte slike produkter som sikkringstiltak vil samtidig være hyggelige innslag i miljøet.