"LEVE HELE LIVET"

Regjeringen har startet et fantastisk arbeide med kvalitetsreformen "Leve hele livet".

Produktinfo

Regjeringen har startet arbeidet med kvalitetsreformen "Leve hele livet". Målet er at alle eldre skal få bedre hjelp og støtte til å mestre livet. Leve hele livet skal handle om de grunnleggende tingene som oftest svikter i tilbudet til eldre: mat, aktivitet og fellesskap, helsehjelp og sammenheng i tjenestene.

Her mener vi våre lavterskel apperater passer utmerket inn! Her får man en sosial møteplass hvor man kan være aktiv og møte likesinnede på tvers av generasjoner.

Lavterskel apparatene er produsert for at man med små variasjoner uten bruk av vekter, eller å måtte gjøre innstillinger på apparatet, kan tilpasse øvelsene sin fysiske form. På den måten opplever man mestring, man får større utbytte av treningen og det blir lystbetont.

– Hvis vi sørger for aktiviteter og fellesskap for eldre i lokalsamfunnet, gjør vi ikke bare livet bedre og mer meningsfullt for mange. Vi forebygger en rekke helseplager også, både fysiske og psykiske. Derfor er aktivitet og fellesskap en viktig del av den nye reformen for eldre.

Tidlig innsats hindrer at sykdommer forverrer seg, og at helseplager vokser seg store og gjør det vanskelig å mestre hverdagen. Derfor er gode helsetjenester en viktig del av den nye reformen for eldre.

Helse- og omsorgsminister Bent Høie (utdrag fra helsekonferansen 2017)