Befaring - Digitalt eller fysisk?

Digital eller fysisk befaring?

Produktinfo

Vi tilbyr både digital og fysisk befaring hvor det er mulig.

Nå i disse Corona-tider vil det være naturlig å se på en digital befaring som første valget.

Hva er en digital befaring?

Om det er for å begrense smittefare, om det er svært store avstander eller annet som gjør det praktisk, vanskelig eller lite hensiktsmessig og fornuftig å møte fysisk velger vi en digital løsning.

Da tar du eller ansvarlig for prosjektet mål av området ogsender oss, gjerne med noen bilder. Vi ser ofte at Google maps og/eller Gule sider kan være gode digitale verktøy.

Denne informasjonen bruker vi så til å tegne et forslag til deg som, passer inn på tilgjengelig område og som er i tråd med dine ønsker og behov.

Denne presentasjonen sammen med et tilbud fra oss kan benyttes til å søke midler, presentere prosjektet for kommunen og innhente tilbud på grunnarbeider og montering om dette ikke er med i tilbudet. (Normalt er grunnarbeider og montering ikke med i tilbudet, men vi jobber tett med lokal entreprenør/montør). Vi stiller selvsagt med nødvending informasjon og tegninger.

Vi anbefaler å benytte lokal montør og entreprenør. Da støtter du det lokale næringslivet og du sparer penger på rigg og drift som normalt er høyere om mannskap og utstyr må flyttes større avstander.

HUSK! Det er helt gratis å planlegge! Planlegg prosjektet ditt nå og på den måten bidrar du til den nasjonale dugnaden med å holde Norge og "hjulene i gang".