Trebeskyttere

I tillegg til å visuelt forskjønne er trebeskytterne / tre rister med på å holde trærne sunne og friske.

Trebeskytterne hindrer komprimering av jordlaget som igjen fører til at vannet blir stående som i neste omgang fører til mangel på oksygen. Trebeskyttere kan også kan benyttes i kombinasjon med andre tiltak.